fbpx

Fotovoltaický slovníček

Fotovoltaika, stále modernější metoda výroby energie.

Jistě jste již slyšeli zkratky jako FVE, FVS, FV, WP a určitě i další podobné zkratky. My jsme si pro Vás z toho důvodu připravili slovníček nejpoužívanějších zkratek, slov a spojení ve fotovoltaickém světě. Abyste se už nikdy neztratili, když Vám někdo bude vyprávět, jak velkou má tu jeho FVE.

Nyní si představíme a vysvětlíme již pár zmíněných slovíček.

Fotovoltaika je označení pro zařízení, které přeměňuje sluneční energii na elektřinu.

Fotovoltaický panel (modul) se někdy označuje i jako solární panel. Tvoří ho fotovoltaické články.

Fotovoltaický článek je nejdůležitější prvek celého systému. Právě články produkují elektřinu. Na panelech jich bývá obvykle zapojených 60 nebo 72.

Fotovoltaická elektrárna přeměňuje přímé sluneční záření na elektřinu a to pomocí fotovoltaického jevu. Tvoří ji nejen panely, ale i nosné konstrukce, střídače, řídicí elektronika a případně baterie.

Tolik k základním pojmům z fotovoltaického světa. Dále se seznámíme i s dalšími důležitými pojmy:

Baterie (bateriový systém, akumulátory) slouží jako uložiště elektřiny pro pozdější využití. Při výběru baterie myslete na to, že její kapacitu nikdy nemůžete využít na 100 %. K dispozici je obvykle 80 % kapacity.

Střídač (neboli měnič) se stará o přeměnu stejnoproudého napětí z panelů nebo baterie na střídavé 230V napětí.

Mikrostřídač je zařízení s menším výkonem, které se instaluje pod fotovoltaický panel. Výstupem je střídavé 230V napětí.

Optimizér se připojuje pod fotovoltaický panel. Sériově propojené panely tak každý pracují v optimálním pracovním bodě, nikoli podle „nejhůře“ fungujícího panelu. Zlepšuje tedy výkon celého fotovoltaického systému.

String je označení pro sériové propojení solárních panelů, které zajišťuje dostatečné napětí pro funkci střídače.

Nyní se ještě pustíme do pár zkratek, níže jsou ty nejdůležitější:

FV = fotovoltaika

FVE = fotovoltaická elektrárna

FVS = fotovoltaický systém

MPP = Maximum Power Point, bod maximálního výkonu. Jde o pracovní bod, ve kterém má fotovoltaický panel maximální výkon. Hodnota tohoto bodu se mění podle intenzity slunečního záření a teploty panelu.

MPPT = MPP tracker, sledovač bodu maximálního výkonu. Jde o zařízení se softwarem, který zvyšuje výnos energie. Zajišťuje, aby panel stále pracoval v blízkosti bodu maximálního výkonu. Obvykle bývá součástí střídače nebo regulátoru nabíjení.

Wp = watt peak, jednotka, která označující maximální výkon fotovoltaických panelů. Hodnota se uvádí za ideálních podmínek nejčastěji v laboratořích. V praxi se tohoto výkonu dosáhne při kolmém osvitu letním sluncem. Běžně se pracuje i s hodnotami kWp, MWp…

Sdílet